Skip to Content

Careers

Career in Greensource Engineering

At Greensource Engineering, we are at the forefront of innovation, dedicated to enhancing the quality of our products and fostering a culture of continuous improvement. Our team is our greatest asset, composed of passionate, creative, and collaborative individuals who thrive on making a difference. We prioritize teamwork, open communication, and proactivity, believing these elements are key to our success.

Explore career opportunities with us and become part of an organization that values your growth and development. Interested candidates are encouraged to view our current job openings at Greensource Engineering Sp. z o.o. or to apply directly by submitting your CV in the job postings below.

Our Core Values: Our Team

Our commitment to innovation and customer satisfaction drives our search for team members who possess strong interpersonal skills, enjoy open communication, and excel in collaborative environments. We value diversity and adaptability, seeking individuals who are eager to embrace change.

We expect our team members to be deeply committed and meticulous in their work. Such dedication is essential for achieving our strategic objectives and maintaining our standard of excellence. Continuous improvement of both our products and our team is fundamental to our ethos.

Seeking Exceptional Talent to Shape Our Future

The selection process at Greensource Engineering Sp. z o.o. is critical to our ethos. We seek individuals not just for specific roles but also for their potential to grow and evolve with our company over the long term. We support the idea that every employee is in charge of their own career trajectory and professional development.

At Greensource Engineering, we are committed to nurturing both the personal and professional growth of our team members, aligning their development with the overall goals of our organization. If you are ready to develop your skills, open to learning new things, and eager to contribute to a team that’s making a real difference, we want to hear from you.

Active Job Postings

Serviceman

Location: Poland

Serviceman as part of production team, works in assembly of machines and industrial equipment. He is member of the service team, participating in customer service trips both in Poland and abroad. Candidate actively participates in assembly of machines and industrial equipment, installation of electrical parts, installation of automation, testing and repair of faults, as well […]

Learn More

Electrician

Location: Poland

The electrician participates in production processes in the assembly of control and measurement equipment, sensors and cabling installation. A person on this position performs work on the construction and assembly of control cabinets and switchboards. The electrician performs installation and maintenance work on electrical and automatic systems. He also helps with packing machines.

Learn More

Designer

Location: Poland

A person employed on this position prepares and validates technical documentation of machines and components in a timely manner, and creates documentation related to the tasks performed, in accordance with the procedures and standards applicable in the Company. While performing his duties, he/she cooperates with the team and supports the Company's departments. He/she participates in […]

Learn More

Kariera w Greensource Engineering

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą stawiającą na innowacje i dbającą o jakość swoich produktów. Tworzymy zespół ludzi zaangażowanych, kreatywnych i nastawionych na ciągły rozwój. W pracy zespołowej największe znaczenie ma dla nas otwarta komunikacja
i inicjatywa.

Odkryj możliwości kariery i zostań częścią organizacji, która ceni Twój rozwój. Zainteresowanych kandydatów zachęcamy do bezpośredniego aplikowania, przesyłając swoje CV w poniższych ofertach pracy.

Najwyższa wartość Greensource Engineering – Nasz Zespół

Biorąc pod uwagę naszą potrzebę innowacyjności i ukierunkowanie na klienta, do naszego zespołu szukamy pracowników z rozwiniętymi umiejętnościami interpersonalnymi, lubiących otwartą komunikację, potrafiących pracować w zespołach, otwartych na inne kultury, gotowych do zmian.

Od członków naszego zespołu oczekujemy dużego zaangażowania i dbałości o jakość swojej pracy. Taka postawa zapewnia realizację założonych nadrzędnych celów.

Mamy potrzebę stałego doskonalenia swoich produktów i Zespołu który je tworzy. Poszukujemy osób, które potrafią i chcą rozwijać swoje umiejętności, są otwarte na naukę
i zdobywanie doświadczenia.

Szukamy talentów

Proces doboru członków Zespołu ma w Greensource Engineering Sp. z o.o. kluczowe znaczenie. Poszukujemy ludzi nie tylko na określone stanowiska, ale takich, którzy wiążą
z firmą długoterminowe plany rozwoju swoich talentów. Jesteśmy zdania, że każdy jest właścicielem swojego rozwoju i ścieżki kariery. Sposób kierowania przez Greensource Engineering Sp. z o.o. talentami pracowników polega na wspieraniu spójnego z potrzebami firmy ich osobistego i zawodowego rozwoju.

Aktywne oferty pracy

Serwisant

Lokalizacja: Polska

Serwisant pracuje w zespole produkcyjnym przy montażu maszyn i urządzeń produkowanych w Firmie. Jest pracownikiem wchodzącym w skład zespołu serwisowego, uczestniczącym w wyjazdach serwisowych do klienta zarówno w kraju jak i za granicą. Aktywnie uczestniczy w montażu maszyn i urządzeń, montażu części elektrycznej, montażu automatyki, testowaniu i naprawie usterek a także w serwisach gwarancyjnych i [...]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Elektryk

Lokalizacja: Polska

Elektryk uczestniczy w procesach produkcyjnych przy montażu aparatury kontrolno-pomiarowej, sensoryki oraz instalacji okablowania. Osoba na tym stanowisku wykonuje prace przy budowie i montażu szaf sterowniczych oraz rozdzielnic. Elektryk wykonuje prace instalacyjne oraz konserwacyjne w systemach elektrycznych i automatycznych. Pomaga także przy pakowaniu maszyn.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Konstruktor

Lokalizacja: Polska

Osoba zatrudniona na tym stanowisku terminowo przygotowuje i waliduje dokumentację techniczną maszyn i komponentów, oraz tworzy dokumentację związaną z wykonywanymi zadaniami, zgodnie z obowiązującymi w Spółce procedurami i standardami. Podczas wykonywanych obowiązków współpracuje z zespołem oraz wspiera działy Spółki. Uczestniczy we wdrożeniu projektu do produkcji oraz wspomaga dział serwisu i Klienta w zakresie technicznym.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
magnifiercrosschevron-down